BARS

 

Bars består av 32 punkter på huvudet som sammanbinds av "energistänger", som innehåller elektrisk laddning från alla tankar, idéer, uppfattningar, beslut och känslor som du lagrat under någon livstid, gällande healing, kropp, tid och rum, förhoppningar, glädje, sorg, kontroll, tacksamhet, medvetenhet, kreativitet, kraft, åldrande, pengar med mera.

Varje konkret tanke, attityd, beslut eller uppfattning, som du har, låser energi inom detta område och begränsar din förmåga att leva och vara samt utvecklas inom det specifika området.

Punkterna som är förbundna med varandra, aktiveras genom en lätt beröring, som tillåter energiflöde genom hela din kropp. genom att frigöra energi från uppfattningar gällande de områden i ditt liv du upplever inte fungerar, öppnas du för nya möjligheter att välja uti från nuet istället för ditt förflutna.

Att frigöra låst energi kan liknas vid att rensa bort gamla filer från hårddisken på en dator - du får mer utrymme och  ökad  rörlighet i ditt intellekt.

VAD KAN DU FÖRVÄNTA DIG FRÅN EN BARS-SESSION;

Eventuell spänning som du kan känna i både kropp och medvetande kommer att lätta, vilket skapar en långvarig känsla av frid och välmående. Du kommer att känna dig både avslappnad och full av kraft  på samma gång.

Länk till Access Consciousness Scandinavien

http://www.accessconsciousness.se/