I.S.I.S

International Spirutalistic Independent School

Mediala vägledningar

 Jag har genomgått en utbildning i  I.S.I.S; International  Spiritualistic Independent School, vilket innebär att jag är certifierat medium och innehar A-certifikat, där jag har kompetens att utföra mediala vägledningar, sk. Sittningar.

En Sittning/Vägledning, innebär att jag tar kontakt med andra sidan och överlämnar budskap från dina hädangångna nära och kära, och jag kan även ge dig råd och tips om du hamnat i ett vägskäl till exempel.

Våra nära och kära på andra sidan vill inget hellre än att hjälpa oss, så du behöver inte känna rädsla inför en Sittning – Negativa budskap lämnas inte.

 

 

I Ching–Horoskop

 

Jag  ställer även Horoskop enl.  I Ching – Ett system från den tidigaste formen av Gudomlighet, som starkt drar paralleller mellan att människans  handlingar är ett resultat från krafterna Yin och Yang. Denna form utvecklades från samma ställe som Feng Shui, TCM (Traditionell Kinesisk Medicin) och Akupunktur. 

Feng Shui behandlar främst  rymd, medan  9 Star Ki Astrologi är hängiven till att förstå tid.

Det här är den äldsta formen av  Astrologi och utvecklades från den tidiga Kinesiska civilisationen.

Den har blivit förfinad genom århundraden och intresset har under de senaste 40 åren ökat för denna form av Astrologi  i Japan och Västvärlden.

Detta Horoskop/Orakelspådom  är en beskrivning av personens konstitution, karaktär och energi, nu och även till viss del i framtiden, till exempel  vilka tidpunkter som är  gynnsamma för olika aktiviteter osv.

Horoskopet framställs ur ett Hexagram  - kallas också för Pakua - som även används i många andra områden inom den Kinesiska Traditionella Medicinen och filosofin i övrigt.