Vad Är Shiatsu

Shiatsu är en kraftfull Japansk kroppsterapi, som har sina rötter i den traditionella Österländska medicinen. Behandlingsformen inriktar sig framför allt på att behandla orsak istället för symptom. Inom shiatsu finns ett helhetstänkande, vilket innebär att vi behandlar människan och dess olika plan; fysiskt, känslomässigt, själsligt, mentalt och andligt för att få balans och harmoni i kropp och själ. Shiatsu utvecklades ur olika grenar av den orientaliska läkekonsten, däribland akupunktur, örtmedicin och ur närings- och träningsprogram.

Har du ett stressande arbete, känner dig allmänt slutkörd, har svårt att sova eller till och med är utbränd? Då är shiatsu en bra behandlingsmetod för dig eftersom den framförallt är fördelaktig vid stressrelaterade besvär samt att den möjliggör ett tillstånd av total avslappning. Under den djupgående massagen arbetar terapeuten i ett dynamiskt flöde och balanserar kroppens energier genom att med olika tekniker massera och trycka längs kroppens meridianer/energibanor och specifika punkter.

När terapeuten arbetar med de olika teknikerna stimuleras och frigörs ofta stagnerad energi som börjar flöda fritt i sin egen rytm.
Om du till exempel har ont i ryggen, lederna eller värk i musklerna beror det ofta på att energin inte flödar tillfredställande.
Shiatsu verkar kraftfullt vid dessa energistagnationer och kroppen släpper då själv fram energin.
Det är därför vi säger att Shiatsu ökar kroppens självläkande förmåga.

Ofta uppnås även fördelaktiga resultat vid sänkt immunförsvar, cirkulationsrubbningar , mag- och tarmproblem samt en rad andra besvär.
Shiatsu stärker hela kroppen och används i såväl förebyggande som helande syfte.

Om vi tänker oss att hälsan är en paj som består av många olika bitar, kan vi antingen behandla hela pajen eller fokusera på individuella bitar.
Om vi lyckas förbättra kvaliteten i tillräckligt många bitar – genom att bota allergier, avhjälpa stelhet i rygg och nacke med mera – kommer hela kroppen att börja fungera bättre.
Detta är den holistiska inställningen – att se människan som en helhet – ju mer vi kan behandla och stödja kroppsenergierna, desto bättre resultat kommer vi att uppnå.

Effekten av Shiatsu blir gradvis djupare vid regelbundna behandlingar. Hur ofta du bör ta behandlingar avgörs av dina besvär samt hur fort kroppen helas.
Det är väldigt individuellt hur vi läker.
Jag brukar rekommendera att man går lite tätare i början för att sedan - när man kan skönja förbättring -  ta behandling en gång i månaden för att underhålla den positiva effekten av shiatsu.

Shiatsu är en väletablerad metod i stora delar av världen och ingår ofta som en naturlig del av vården.
Även här i Sverige uppmärksammas Shiatsu då resultaten av behandlingsformen visat sig goda.

Shiatsu som betyder fingertryck på japanska, ges traditionellt på en futon (madrass) på golvet, alternativt på bänk.
Mottagaren behåller kläderna på, som företrädelsevis är lediga och bekväma.

Vid ett besök brukar jag – innan behandlingen, ha ett kort samtal för att skapa en god och avspänd kontakt, samt för att få en uppfattning om just din symptombild. Min målsättning är att du ska känna dig välkommen och omhändertagen av en erfaren terapeut. Jag vill skapa en rofylld stund för dig med lugn musik och avspänd atmosfär.

Under mina händer – Sker under!

 

 

För att se hur en behandling går till, klicka på länken http://www.shiatsu.se/videos.htm